تلاوت

آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد

سوره : انشراح

آیه : 1

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب‌خوانی( چهارگاه * نهاوند)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 42 times, 1 visits today)