تلاوت

آیات ابتدایی سوره یس محمد صدیق منشاوی

سوره : یس

آیه: 1-9

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 491 times, 1 visits today)