تلاوت

آیه 12 سوره هود منشاوی

سوره : هود

آیه : 12

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 49 times, 1 visits today)