تلاوت

آیه 12 سوره هود منشاوی

سوره : هود

آیه : 12

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 24 times, 1 visits today)