تلاوت

آیه 190 سوره آل عمران استاد علی البنا

سوره: آل عمران

آیه: 190

استاد: محمود علی البناء

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 37 times, 1 visits today)