تلاوت

آیه 83 سوره یس 1-5 سوره تکویر استاد حصان

سوره : یس * تکویر

آیه : 83 * 1-5

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : (رست * نهاوند * رست)

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 26 times, 1 visits today)