تلاوت

آیه 83 سوره یس 1-5 سوره تکویر استاد حصان

سوره : یس * تکویر

آیه : 83 * 1-5

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : (رست * نهاوند * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 240 times, 1 visits today)