تلاوت

آیه 33-35 سوره مریم استاد عبدالباسط

سوره : مریم

آیه: 33-35

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی( چهارگاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 184 times, 1 visits today)