تلاوت

آیه 33-35 سوره مریم استاد عبدالباسط

سوره : مریم

آیه: 33-35

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی( چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 108 times, 1 visits today)