تلاوت

آیه 3 سوره غافر استاد شحات محمد انور

سوره : غافر

آیه: 3

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 33 times, 1 visits today)