تلاوت

آیه 18 سوره فاطر استاد شحات

سوره: فاطر

آیه: 18

استاد : شحات

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 109 times, 1 visits today)