تلاوت

بخشی از سوره مؤمنون با صدای طنطاوی

سوره : مومنون

آیه : 115-116

استاد : طنطاوی

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد