تلاوت

بخشی از سوره مؤمنون با صدای طنطاوی

سوره : مومنون

آیه : 115-116

استاد : طنطاوی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 49 times, 1 visits today)