تلاوت

آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 89

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 101 times, 1 visits today)