تلاوت

آیه 52-53 سوره مریم استاد علی البنا

سوره: مریم

آیه: 52-53

استاد: محمود علی البناء

مقام: نهاوند

آیه 50 سوره احزاب استاد علی البنا
آیه 27-30 سوره نازعات استاد علی البنا
آیه 201 سوره بقره استاد علی البنا
(Visited 15 times, 1 visits today)