تلاوت

آیه 23-28 سوره قصص شحات

سوره : قصص

آیه: 23-28

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 30 times, 1 visits today)