تلاوت

آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: طارق

آیه: 15-17

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 46 times, 1 visits today)