تلاوت

آیه 14-17 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 14-17

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی ( عجم * صبا )

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 38 times, 1 visits today)