تلاوت

آیه 14-17 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 14-17

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی ( عجم * صبا )

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 22 times, 1 visits today)