تلاوت

آیه 4-5 سوره ضحی استاد علی البنا

سوره: ضحی

آیه: 4-5

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 71 times, 1 visits today)