تلاوت

آیه 37 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 37

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(صبا * چهارگاه)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 88 times, 1 visits today)