تلاوت

آیه 37 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 37

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی(صبا * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 53 times, 1 visits today)