تلاوت

آیه 11-12 سوره قصص شحات

سوره : قصص

آیه: 11-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 18 times, 1 visits today)