تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد عبدالباسط

سوره : حمد

آیه: 1-5

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 61 times, 1 visits today)