تلاوت

آیه 43-44 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 43-44

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)