تلاوت

آیه 15-19 سوره تکویر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : تکویر

آیه: 15-19

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 58 times, 1 visits today)