تلاوت

آیه 15-19 سوره تکویر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : تکویر

آیه: 15-19

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(چهارگاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 91 times, 1 visits today)