تلاوت

آیه 17-18 سوره مومنون استاد محمد لیثی

سوره : مؤمنون

آیه : 17-18

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 33 times, 1 visits today)