تلاوت

آیه 8-9 سوره غافر استاد عبدالباسط

سوره : غافر

آیه: 8-9

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 38 times, 1 visits today)