تلاوت

آیه 75 سوره زمر و 1-12 سوره غافر استاد لیثی

سوره : زمر – غافر

آیه : (75)‌ – (1-12)

استاد : محمد لیثی

مقام : رست

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)