تلاوت

تلات سوزناک سوره تکویر استاد عبدالباسط

سوره : تکویر

آیه: تمام سوره

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب چهارگاه و رست

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 12,916 times, 38 visits today)