تلاوت

آیه 6-19 سوره انفطار استاد عبدالباسط

سوره : انفطار

آیه: 6-19

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 236 times, 1 visits today)