تلاوت

آیه 6-19 سوره انفطار استاد عبدالباسط

سوره : انفطار

آیه: 6-19

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : ترکیب بیات و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 119 times, 1 visits today)