تلاوت

آیه 1-18 سوره بلد استاد سعید مسلم

سوره : بلد

آیه: 1-18

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 2,534 times, 2 visits today)