تلاوت

آیه 9-11 سوره اسرا استاد غلوش

سوره : اسراء

آیه: 9-11

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 93 times, 1 visits today)