تلاوت

آیه 9-11 سوره اسرا استاد غلوش

سوره : اسراء

آیه: 9-11

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 52 times, 1 visits today)