تلاوت

آیه 9-11 سوره اسرا استاد غلوش

سوره : اسراء

آیه: 9-11

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 35 times, 1 visits today)