تلاوت

آیه 40 سوره احزاب استاد علی البناء

سوره: احزاب

آیه: 40

استاد: محمود علی البناء

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 75 times, 1 visits today)