تلاوت

آیه 4-5 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قمر

آیه: 4-5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)