تلاوت

تلاوت آیه 2-3 سوره غافر محمد بسیونی سبک رفعت

سوره : غافر

آیه : 2-3

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (بیات * سه گاه)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 59 times, 1 visits today)