تلاوت

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات

سوره:‌ شمس

آیه:‌ 1-5

استاد:‌ محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 695 times, 1 visits today)