تلاوت

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات

سوره:‌ شمس

آیه:‌ 1-5

استاد:‌ محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 3,363 times, 1 visits today)