تلاوت

آیه 35-36 سوره احزاب استاد عمران

سوره : احزاب

آیه: 35-36

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * سه گاه)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 35 times, 1 visits today)