تلاوت

آیه 1-6 سوره طه استاد عمران

سوره : طه

آیه: 1-6

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خونی(بیات * رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 54 times, 1 visits today)