تلاوت

آیه 12 سوره اسراء استاد متولی عبدالعال

سوره : اسراء

آیه: 12

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)