تلاوت

آیه 12 سوره اسراء استاد متولی عبدالعال

سوره : اسراء

آیه: 12

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 33 times, 1 visits today)