تلاوت

آیه 133-136 سوره آل عمران استاد لیثی

سوره : آل عمران

آیه : 133-136

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 54 times, 1 visits today)