تلاوت

آیه 83-87 سوره انبیا استاد محمد عمران

سوره : انبیاء

آیه: 83-87

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 91 times, 1 visits today)