تلاوت

آیه 83-87 سوره انبیا استاد محمد عمران

سوره : انبیاء

آیه: 83-87

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 127 times, 1 visits today)