تلاوت

آیه 54-55 سوره فرقان استاد عمران

سوره : فرقان

آیه: 54-55

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 73 times, 1 visits today)