تلاوت

آیه 54-55 سوره فرقان استاد عمران

سوره : فرقان

آیه: 54-55

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 33 times, 1 visits today)