تلاوت

آیه 10-11 سوره فاطر استاد محمد عمران

سوره : فاطر

آیه: 10-11

استاد : محمد عمران

مقام : در این فراز مقام اصلی چهارگاه می باشد اما در بعضی از مقاطع از مقام رست استفاده می‌شود.

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 33 times, 1 visits today)