تلاوت

آیه 10-11 سوره فاطر استاد محمد عمران

سوره : فاطر

آیه: 10-11

استاد : محمد عمران

مقام : در این فراز مقام اصلی چهارگاه می باشد اما در بعضی از مقاطع از مقام رست استفاده می‌شود.

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 50 times, 1 visits today)