تلاوت

آیه 73-75 سوره زمر و 1-5 سوره غافر استاد محمد لیثی

سوره : زمر و غافر

آیه : (73-75) – (1-5)

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)