تلاوت

آیه 40-43 سوره احزاب محمد عمران

سوره : احزاب

آیه: 40-43

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست * نهاوند * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 78 times, 1 visits today)