تلاوت

تلاوت سوره بلد استاد کامل یوسف

سوره : بلد

آیه: 1-20

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (سه گاه * چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 104 times, 1 visits today)