تلاوت

تلاوت سوره بلد استاد کامل یوسف

سوره : بلد

آیه: 1-20

استاد : کامل یوسف

مقام : مرکب خوانی (سه گاه * چهارگاه * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 126 times, 1 visits today)