تلاوت

آیه 1-4 سوره حاقه استاد محمد لیثی

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 15 times, 1 visits today)