تلاوت

آیه 1-4 سوره حاقه استاد محمد لیثی

سوره : حاقه

آیه : 1-4

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 50 times, 1 visits today)