تلاوت

آیه 68 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 68

استاد : محمد عمران

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 80 times, 1 visits today)