تلاوت

تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی

سوره : فصلت

آیه : 16-31

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی( سه گاه * رست * بیات)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور