تلاوت

آیه 8-9 سوره مزمل استاد محمد رفعت

سوره : مزمل

آیه: 8-9

استاد : محمد رفعت

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 62 times, 1 visits today)