تلاوت

آیه 65-67 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 65-67

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(ترکیب چهارگاه و رست * سه گاه)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 241 times, 1 visits today)