تلاوت

آیه 65-67 سوره زمر استاد محمد عمران

سوره : زمر

آیه: 65-67

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(ترکیب چهارگاه و رست * سه گاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 150 times, 1 visits today)