تلاوت

تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بلد

آیه: تمام سوره

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * سه گاه)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 1,711 times, 1 visits today)