تلاوت

تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بلد

آیه: تمام سوره

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 792 times, 1 visits today)