تلاوت

تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بلد

آیه: تمام سوره

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * سه گاه)

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 22 times, 1 visits today)