تلاوت

آیه 30-35 سوره طه استاد محمود شحات

سوره : طه

آیه: 35-30

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)