تلاوت

آیه 30-35 سوره طه استاد محمود شحات

سوره : طه

آیه: 35-30

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 56 times, 1 visits today)