تلاوت

تلاوت آیه 61-67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فرقان

آیه : 61-67

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 26 times, 1 visits today)