تلاوت

آیه 41-44 سوره نمل استاد حصان مقام بیات

سوره : نمل

آیه : 41-44

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 94 times, 1 visits today)