تلاوت

آیه 41-44 سوره نمل استاد حصان مقام بیات

سوره : نمل

آیه : 41-44

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 68 times, 1 visits today)