تلاوت

آیه 41-44 سوره نمل استاد حصان مقام بیات

سوره : نمل

آیه : 41-44

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 45 times, 1 visits today)